Kom igång

Har du inga kunskaper om solenergi, hjälper vi dig gärna med råd utan kostnad och utan krav på att handla av oss.  Det finns många typer av anläggningar och det är svårt att på ett begripligt sätt samla all information utan att det blir överväldigande för den som inte är så intresserad av bakomliggande teknik.  Vill du installera den optimala anläggningen, är det många detaljer att sätta sig in i om du inte har erfarenhet av anläggningar för solenergi, både för mobila anläggningar , villor och lägenheter . Grundprincipen är dock att ju mer solljus som träffar solcellerna desto mer solenergi får man ut. Det som påverkar är bland annat var huset/installationen är beläget, i vilket väderstreck solpanelerna kan placeras, hur stor takyta som finns och om någon del skuggas osv. Du hittar mer detaljer om detta under teknik.

Vi kan också erbjuda installation av systemet, antingen själva eller i samarbete med en lokal installatör. En installation tar mellan några timmar till några dagar beroende på storlek på system och komplexitet.

Efter installationen lär vi dig i hur systemet fungerar. Vi följer upp systemets prestanda så att allt går som det ska och visar hur man kommer åt sin egen hemsida för att följa produktion mm.

Lönar sig solenergi? Nästa sida ->