Dimensionering

Husbil

Normalt ligger dygnsförbrukningen i en husbil på mellan 30 – 50 Ah. Ah betyder Ampere hours (amperetimmar). 50 Ah innebär att man använder exempelvis 25 w under två timmars tid (25 x 2).  30 Ah är normalt för LED belysning och värme och 50 för lite mer förbrukare som TV, stereo etc. Under sommarmånaderna behöver du då en panel på minst 150w för att klara 30Ah och cirka 250w för att klara det större behovet om du inte kör med husbilen något alls under dagen då batterierna ganska snabbt laddas. Min personliga erfarenhet är att 200 w räcker för det mesta, inklusive brygga espresso med 220V växelriktare om du inte står stilla mer än några dagar åt gången.

Fritidshus

Till ett fritidshus som inte besöks så ofta och inte under någon längre tid, behövs inte så stor solcellspanel, men istället mer batterikapacitet i amperetimmar räknat.  Detta gäller naturligtvis också för husvagn/husbil. Är man sällan i stugan hinner den lilla solcellspanelen ladda upp batterierna under tiden man är borta och batterikapaciteten täcker behovet under den tid man är där. Är istället vistelsen långvarig, eller besöken täta, behövs en större solcellspanel som klarar det dagliga behovet.

Med den här kalkylatorn kan man räkna ut sin energiförbrukning, solcellspanelens storlek för att klara det dagliga behovet, samt erforderlig batterikapacitet för att täcka energibehovet under ett visst antal dagar.  Även om solpanelen är stor nog att täcka det dagliga energibehovet, är batterierna den reserv man har vid några dagars regn och mulet väder.

Normalt räknar man med en säkerhetsfaktor på 1,4 för batterikapaciteten så att batterierna inte ska djupurladdas, men det beror också på vilken typ av batterier man använder. Batterier som tål djupurladdning kan utnyttjas fullt ut, medan fritidsbatterier bara kan urladdas till hälften. Ur ett fritidsbatteri på 80 Ah kan man alltså bara förbruka 40 Ah sedan riskerar det att skadas. Använder man en solcellsregulator med djupurladdningsskydd  stänger den av strömmen innan detta sker.

Något man kanske också bör tänka på, är att batterier måste laddas till 115 procent av vad man förbrukat. Har man förbrukat 40 Ah, krävs 46 Ah för att återställa batteriet. Bilbatterier (startbatterier) bör inte användas eftersom de är avsedda att ge hög ström under kort tid. Fritidsbatterier är däremot konstruerade för våra ändamål, låg strömförbrukning under en längre tid.

Tänk också på att man kan också spara mycket energi genom att använda energisnåla förbrukare – speciellt är att rekommendera LED lampor.  Speciellt i husbilar är det också ofta nödvändigt att installera en växelriktare för att omvandla elen till 220V. Då måste man också räkna med viss effektförlust i denna även om den är ganska liten.

Produkter – Nästa sida ->