Steg för steg

Stegen för att installera solceller, bli miljösmart och oberoende av framtida prisökningar på el för villaproduktion är:

  • Välja rätt typ och storlek på anläggningen
  • Ansöka om stöd eller bidrag
  • Ansöka om bygglov
  • Gör föranmälan till nätbolag
  • Installera anläggningen
  • Gör anmälan av anslutning till elbolag
  • Konfigurera web tillgång för att följa produktion/förbrukning
  • Njut av hur mycket långsammare elmätaren snurrar

Klicka på menyerna under “steg för steg” för en mer detaljerad beskrivning vad du behöver göra. Känner du att du inte själv vill engagera dig i detta får du gärna kontakta oss för att inte missa några steg på vägen.

Vill du installera solceller för husbil, eller båt är stegen lite enklare eftersom du inte behöver bygglov och ansluta till det fasta nätet. Läs mer om detta under mobila system.

 

Val av anläggning – Nästa sida ->