Bygglov/Anmälan

I regel krävs bygglov får att installera en större anläggning av solpaneler på villatak. I Vellinge (utanför Malmö) där jag själv bor beviljas sådant rutinmässigt, och ansökan kostar 2014, 1000 kr.

Innan du påbörjar installation av  en trefas (380V) solcellsanläggning måste det också göras en föranmälan till nätägaren. För stickproppsanslutna anläggningar behövs ingen föranmälan, eller utbyte av elmätare. Att tänka på med den stickproppsanslutna anläggningen är att an ej kan mata in energi till nätägaren och få betalt för den. När installationen för den fast anslutna anläggningen är klar skall även en färdiganmälan göras. För- och färdig -anmälan sköter elinstallatören om. Vill du producera el byter nätägaren gratis din elmätare till en timmätare som mäter både den el du köper och den el du matar in på nätet. En elanvändare som har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere och som producerar el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt (mikroproduktion) betalar inte någon avgift för inmatningen enligt Ellagen.

Installation -> Nästa sida