Installation

Kom ihåg innan du startar med installationen:

  1. Ansök om bygglov
  2. Gör för- och slutanmälan till elleverantören
  3. Anlita behörig elektriker för installation

Här hittar du en generell installationsguide för solceller från solelprogrammet som ger en bra generell beskrivning hur en solelanläggning är uppbyggd.