Anders Edlund en av Skånes första certifierade solel-installatörer

Anders Edlund, VD på Solens Energi, har blivit certifierad som installatör av solcellssystem och blir därmed en av Skånes första certifierade solelinstallatörer. Certifieringen är framtagen av Boverket och Energimyndigheten för att ge konsumenter större trygghet vid installation av solceller.

Certifieringen säkerställer att installatören har validerad kunskap inom förnybar energi och vet hur en solelanläggning ska dimensioneras, installeras, optimeras och underhållas på bästa sätt.

”Certifieringen är en kvalitetsstämpel som ger våra kunder ännu större trygghet när de investerar i en solcellsanläggning genom oss, säger Anders Edlund, VD på Solens Energi”

Fördelarna med att välja en certifierad installatör är:

Högre elproduktion
En certifierad installatör säkerställer att din anläggning fårde mest optimala driftförhållandena och därmed enhögre energiproduktion.

Funktionssäkerhet 
Då installatören har tredjeparts-validerad kompetens är det större sannolikhet att anläggningen fungerar som den ska.

Längre teknisk livslängd
En certifierad installatör vet hur en anläggning bäst optimeras och dimensioneras för att orsaka så lite slitage som möjligt. Det gör att anläggningens tekniska livslängd ökar.

Långsiktiga relationer
Om det skulle uppstå problem i anläggningen eller om du har frågor är det tryggt att ha en relation med en certifierad installatör som kan just din anläggning.

Behaglig inomhusmiljö
En certifierad installatör kan hjälpa dig med den lösning som ger bäst inomhuskomfort och lägst bullernivå.

För mer information besök http://www.energimyndigheten.se/certifierade-installatorer-inom-fornybar-energi/konsumenter/