Heartbeat & Dynamic Pulse – Garanti om 0 kr/kWh

Med Heartbeat kan du få el för 0 kr/kWh genom vårt unika elhandelsavtal Dynamic Pulse.

Heartbeat optimerar din energianvändning baserat på din sol-produktion, fastighetens förbrukning, aktuella elpriser – till och med hänsyn till kommande väderleksrapporter.

Detta säkerställer att du betalar det lägsta elpriset, säljer när det är som dyrast och sparar pengar året om.

Med våra energismarta lösningar kan du sänka din elräkning till noll och glömma elräkningar för gott!