Vanliga frågor

Vi har sammanställt de vanligaste frågorna våra kunder ställer om solceller och att producera solel. Klicka på knapparna nedan för att komma till respektive avsnitt.

Hur kan man följa produktionen av el?

Du kan följa produktionen av el på växelriktaren eller ännu bättre på en websida eller med en app i telefon...

Läs hela svaret

Kan jag bli helt självförsörjande med solceller?

Rent teoretiskt kan man det men eftersom solcellerna inte producerar under natten och framför allt lite under vintermånaderna krävs då...

Läs hela svaret

Vad händer om jag inte använder elen just när solen skiner?

Solcellssystemet är inkopplat på husets elsystem som in sin tur är kopplat till elnätet. Det innebär att om du inte...

Läs hela svaret

Vad krävs för att ett hus ska vara lämpligt för solceller?

Fri takyta på hus eller garage på minst 10 m2. Vi kan även göra offerter för vägg- eller markinstallation. Takytan...

Läs hela svaret

Kan solcellsmodulerna ersätta takbeläggningen?

Ja vi kan leverera solcellsmoduler som ersätter takpannor.

Läs hela svaret

Vilka komponenter och produkter ingår i systemet?

De viktigaste beståndsdelarna i systemet är: Högeffektiva solcellsmoduler byggda för att hålla för Sveriges relativt höga snölaster Växelriktare från ledande leverantörer av...

Läs hela svaret

Vilka komponenter och produkter ingår i systemet? Vad händer när det är mörkt eller molnigt?

Den elektriska ENERGI som solcellen levererar minskar om solinstrålningens intensitet minskar. När det är molnigt blir effekten därför lägre, ca...

Läs hela svaret

Fungerar solceller när det är kallt?

Ja, solceller fungerar faktiskt bättre vid låga temperaturer. Ofta står dock solen lågt när det är kallt och därför är...

Läs hela svaret

Det finns ju också solpaneler (solfångare) som värmer vatten är det inte bättre?

Solpaneler med uppvärmning av vatten är också miljövänligt men fungerar tyvärr inte så bra i Sverige eftersom behovet är störst...

Läs hela svaret

Varför bör jag inte mata ut mer el till nätet än jag förbrukar/köper sett på årsbasis?

För att betraktas som mikroproducent får man inte mata ut mer energi till nätet än man själv förbrukar. Samma begränsning...

Läs hela svaret

Vad är elcertifikat?

Elcertifikat är ett stödsystem för att öka utbyggnaden av förnyelsebar energi i samhället. Det fungerar genom att producenter av förnyelsebar...

Läs hela svaret

Vad är nätnytta?

Ordet nätnytta dyker ibland upp när man talar om solceller. Nätnytta innebär helt enkelt att man avlastar elnätet när man...

Läs hela svaret

Kan jag få ROT-avdrag för solcellsinstallation?

Som privatperson kan du göra ROT-avdrag för 30 procent av dina montage- och installationskostnader. Vid solcellsinstallationer är arbetskostnaden 30% enligt...

Läs hela svaret

Investeringsstödet för solceller, hur fungerar det?

Sedan den 1 januari 2021 kan du få grönt ROT-avdrag, eller skattereduktion på grön teknik. Avdraget gäller endast för arbets-...

Läs hela svaret

Stiger mitt hus i värde när jag installerar ett system med solel?

Att installera ett solcellssystem är en bra investering för ditt hem, även när du säljer det. Husköpare har idag stort...

Läs hela svaret

Vad kostar ett solcellssystem?

Det varierar naturligtvis beroende på storlek och omständigheter kring installationen. Som ett riktvärde kan man säga omkring 12 – 15 000...

Läs hela svaret

Hur stor yta behövs för solpanelerna?

Det finns egentligen ingen nedre gräns men en normal solpanel har en yta på cirka 1,65 m2 och producerar från cirka...

Läs hela svaret

Hur mycket energi producerar solceller i Sverige?

Ungefär 900 1-1100kWh/kWp och år. Dvs om man installerar solceller med en effekt av 1000W så producerar dom cirka 900-1100...

Läs hela svaret

Jag har redan en värmepump lönar det sig då med Solpaneler?

Kombinationen värmepump och solpaneler är helt idealiskt eftersom du då behöver mycket mindre solpaneler för att klara uppvärmning. Har du...

Läs hela svaret

Vad behöver jag anmäla till elhandelsbolaget respektive nätägare?

Du behöver inte anmäla någonting. Vi hjälper dig med alla handlingar till nätägaren i samband med installationen. Det enda som...

Läs hela svaret

Vad innebär mätarbyte?

För att anläggningen skall kunna anslutas till elnätet anmäler vi installation av solcellsanläggning till nätägaren för ett kostnadsfritt utbyte av...

Läs hela svaret

Behövs det bygglov för solceller?

Från och med den 1 augusti 2018 slopades bygglov för solpaneler som följer takets lutning. Undantag finns för solcellanläggningar på...

Läs hela svaret

Hur säkerställer ni kvaliteten i min solcells installation?

Vi använder endast erfarna solcellsinstallatörer och är registrerade hos elsäkerhetsverket. Vi använder bara hårdvara från de största tillverkarna i världen,...

Läs hela svaret

Vad behöver jag förberedda innan solcellerna monteras?

Inför installationen är det viktigt att du ser till att installatörerna kan sätta upp sin byggställning och få tillgång till...

Läs hela svaret

Hur påverkar solceller miljön?

Solceller är ett av de minst miljöpåverkande sätt att producera elektricitet som vi känner till idag. De är tysta, ger...

Läs hela svaret

Behövs det inte farliga metaller och material för att tillverka solceller?

Tillverkningen av kiselsolceller är relativt energikrävande men baseras på ett av jordens vanligaste ämnen.

Läs hela svaret

Solcellsoptimerare, vad är det?

Optimerare är en elektronikenhet som kan sättas på en eller flera solpaneler för utvinna mer energi vid skuggning av panelen....

Läs hela svaret

Vilken växelriktare levererar ni?

Vi använder i regel Fronius eller Solaredge växelriktare som är de mest sålda i Sverige. Fronius är mest prisvärda i...

Läs hela svaret

Uppnår man den effekten som står i solcellernas datablad?

De olika solcellsmodulerna har enligt databladen i regel en effekt mellan 275 Watt och 325 Watt mätt enligt en testnorm...

Läs hela svaret

Varför är min växelriktare mindre än solpanelernas toppeffekt?

Eftersom solpanelerna enligt ovan inte avger den stämplade effekten och växelriktaren är effektivast när den arbetar nära max effekt vill...

Läs hela svaret

Vad är skillnaden mellan kWp och kWh?

En solcellsmodul har en maximal teoretisk effekt mätt i Watt (p)eak (t.ex. 300 Wp). En solcellsanläggning med 30 stycken 300Wp...

Läs hela svaret

Vad väger ett system och håller mitt tak?

Det väger mellan 13,5-14,5 kg per. m2. Exempel: 5 kWp som installerats på tegeltak väger 350 kilo och tar upp...

Läs hela svaret

Vilket underhåll kan man räkna med?

Solpaneler är praktiskt taget underhållsfria. Paneler med lutning runt cirka 10 grader är självrengörande vid regn/nederbörd. Det finns ingen enskild...

Läs hela svaret

Hur länge håller solcellerna?

Solcellsmoduler håller förmodligen minst 30 år men har i regel 12 års garanti och 25 års produktionsgaranti (80% av stämplad...

Läs hela svaret

Är det svårt att använda solceller?

Nej. Även om tillverkningen är komplicerad och design och montage kräver expertkunskap är användandet mycket enkelt. Elproduktionen från en anläggning...

Läs hela svaret