Det finns ju också solpaneler (solfångare) som värmer vatten är det inte bättre?

Solpaneler med uppvärmning av vatten är också miljövänligt men fungerar tyvärr inte så bra i Sverige eftersom behovet är störst på vintern då man har mycket dålig funktion. På hela sommarhalvåret ger det bra värme men då har man bara nytta till tappvarmvatten eller en eventuell pool.