Hur kan man följa produktionen av el?

Du kan följa produktionen av el på växelriktaren eller ännu bättre på en websida eller med en app i telefon eller surfplatta. Appen är kostnadsfri och vid driftsättningen konfigurerar vi detta för er.