Kan man montera solceller själv?

Funderar du på att montera solceller själv och utföra installationen på egen hand? Det är en lockande tanke, men det finns viktiga överväganden att ha i åtanke innan du ger dig i kast med detta projekt. (Ingress)

 

Solcellsinstallation: Vad du kan göra själv och vad du bör undvika

Du kan själv utföra vissa delar av solcellsinstallationen, men det är viktigt att komma ihåg att vissa elektriska arbeten kräver särskild behörighet. Att arbeta med elektricitet utan nödvändig auktorisation är inte bara olagligt, det kan även resultera i straff.

 

Delar du kan göra själv: 

 • Projektledning: Du har friheten att planera och organisera projektet enligt dina behov och önskemål.
 • Bygglovsansökan: Om det krävs, kan du själv ansöka om nödvändigt bygglov för din solcellsanläggning.
 • Materialanskaffning: Det är fullt möjligt att själv köpa in det nödvändiga materialet, inklusive solpaneler och växelriktare. Obs, om du köper materialet själv har du inte rätt till skattereduktion på 20/50 %, så det blir mer kostsamt i slutändan.
 • Montageskenor: Du kan fästa montageskenorna på taket som solpanelerna fäst mot.
 • Bära upp solpanelerna på taket: Du kan bära upp och fästa solpanelerna på taket. Däremot krävs det en auktoriserad elinstallatör för resterande delar av installationen.

 

Delar som kräver en auktoriserad elinstallatör: 

 • Elektriska kopplingar: Att koppla ihop likströmskontakterna i solpanelerna och växelströmskontakterna i växelriktaren ska överlämnas till en professionell elinstallatör.
 • Anslutning till elnätet: Att koppla din solcellsanläggning till elnätet är en avgörande och komplex process som måste utföras av en erfaren specialist.
 • Driftsättning: Slutligen måste elinstallatören driftsätta solcellsanläggningen och säkerställa dess korrekta funktion.

 

Om du ska montera solceller själv, eller rättare sagt utföra vissa delar av installationen själv, kan du förlora rätten till avdrag för grön teknik för den delen av arbetet. Dessutom kan du inte dra nytta av avdraget för inköp av solpaneler om de inte köps från samma företag som utför installationen.

 

Därför ska du inte montera solceller själv 

Att försöka installera solceller själv kan vara lockande, men det finns betydande risker att överväga innan du tar detta steg. Här är några av de potentiella faror och problem som kan uppstå:

 • Elektriska risker: Felaktig koppling av solcellerna och växelriktaren kan leda till farliga elektriska problem, inklusive kortslutningar och eldsvådor. En auktoriserad elinstallatör har den nödvändiga kompetensen för att hantera dessa risker säkert.
 • Personlig skada: Att arbeta på taket och hantera elektriska komponenter kan vara farligt. Risken för fallskador och elektriska stötar är allvarliga och kan leda till allvarliga skador eller till och med dödsfall.
 • Förlust av garantier: Om solcellerna inte är korrekt installerade kan tillverkarens garantier bli ogiltiga. Detta kan innebära betydande ekonomiska förluster om något går fel med ditt solenergisystem.
 • Felaktig drift: En dåligt installerad solcellsanläggning kan producera mindre energi än förväntat eller inte fungera alls. Det kan leda till besvikelser och ekonomiska förluster över tid.
 • Lagliga konsekvenser: Som tidigare nämnts är det olagligt att utföra vissa elektriska arbeten utan rätt auktorisation. Om du bryter mot dessa lagar kan du ställas inför rättsliga konsekvenser och böter.

Sammanfattningsvis är det viktigt att överväga de potentiella riskerna innan du försöker montera solceller själv. Att anlita en professionell elinstallatör minskar riskerna och säkerställer en korrekt och säker installation. Det kan vara en investering som sparar tid, pengar och potentiell skada i det långa loppet.

 

Vänd dig till Solens Energi för expertis vid solcellsinstallation 

När du står inför beslutet att installera solceller är det avgörande att du får rätt hjälp och expertråd. Att montera solceller själv kan vara frestande, men det är viktigt att notera att detta inte är rekommenderat av flera skäl, inklusive säkerhet och teknisk komplexitet. Istället bör du överväga att anlita en expert som Solens Energi för att utföra arbetet åt dig. Här är några fördelar med att ta den vägen:

 • Specialistkompetens: Med lång erfarenhet (över 10år) och expertis inom området för solcellsinstallation kan Solens Energi säkerställa en smidig och professionell installation av din anläggning.
 • Säkerhet och följande av regler: Genom att samarbeta med auktoriserade elinstallatörer på Solens Energi kan du vara säker på att alla säkerhets- och lagkrav följs noga.
 • Hög kvalitet och tillförlitlighet: Du kommer att få en högkvalitativ solcellsanläggning som fungerar optimalt och är hållbar över tid.
 • Stöd för grönt teknik-avdrag: Solens Energi kan hjälpa dig att dra nytta av avdraget för grön teknik och se till att du får maximal ekonomisk fördel av din investering.
 • Miljömedvetenhet: Genom att välja solenergi bidrar du till en grönare och mer hållbar framtid. Solens Energi delar denna vision och arbetar för att minska klimatpåverkan. Vår egna panel med kisel från Tyskland är ett exempel på hur vi minskar miljöpåverkan.

 

Kontakta oss på Solens Energi eller läs mer om vårt erbjudande! Med vår expertis kan du vara säker på att din solcellsinstallation blir en framgångsrik och kostnadseffektiv investering för framtiden.