Kan jag bli helt självförsörjande med solceller?

Rent teoretiskt kan man det men eftersom solcellerna inte producerar under natten och framför allt lite under vintermånaderna krävs då orimligt stora batterier. Du kan däremot bli betydligt mindre beroende av att köpa el. Du kan minska din förbrukning med hälften och dessutom mata ut lika mycket till nätet som du får betalt för så att du i praktiken får en nettoförbrukning på noll.