Vad krävs för att ett hus ska vara lämpligt för solceller?

  • Fri takyta på hus eller garage på minst 10 m2. Vi kan även göra offerter för vägg- eller markinstallation.
  • Takytan ska helst vara riktad mellan väst-syd-öst
  • Ju mindre skugga ju bättre
  • Takytan har en lutning på cirka 0-45 grader. Även andra lutningar fungerar men monteringen och effekten blir lite annorlunda
  • Huset har en säkringsnivå på minst 16A
  • Plats för växelriktaren, gärna nära husets elcentral men undvik vardagsrum då en liten kylfläkt kan störa.