Hur stor yta behövs för solpanelerna?

Det finns egentligen ingen nedre gräns men en normal solpanel har en yta på cirka 1,65 moch producerar från cirka 275W. Bäst ekonomi får man ofta med en större anläggning som håller sig 10-20% under det maximala energibehovet för fastigheten.