Investeringsstödet för solceller, hur fungerar det?

Sedan den 1 januari 2021 kan du få grönt ROT-avdrag, eller skattereduktion på grön teknik. Avdraget gäller endast för arbets- och materialkostnader och ligger på 20% för solceller.