Kan jag få ROT-avdrag för solcellsinstallation?

Som privatperson kan du göra ROT-avdrag för 30 procent av dina montage- och installationskostnader. Vid solcellsinstallationer är arbetskostnaden 30% enligt schablon vilket ger 9% avdrag. Avdraget kan utnyttjas om du äger ditt hus och det är äldre än fem år och du inte fått solcellstödet (30 % på hela kostnaden)