Är solceller lönsamt för min fastighet?

Ja, solen erbjuder en imponerande möjlighet att förbättra lönsamheten och energieffektiviteten i din fastighet genom användning av solceller. Om du funderar på vad du kan förvänta dig när det gäller återbetalningstid för en solcellsanläggning, så finns det flera faktorer att beakta. 

 

Den ekonomiska lönsamheten med solceller 

Med en solcellsanläggning med en kapacitet på ungefär 10 kW kan du förvänta dig en återbetalningstid på vanligtvis 6-8 år när elpriset är 2 kr per kWh (baserat på ett spotpris på 1,10 kr per kWh). Genom att inkludera solcellsbatterier och använda smart energihantering kan lönsamheten förbättras ytterligare, och det är oftast möjligt att minska återbetalningstiden med minst ett år.

Det är viktigt att notera att återbetalningstiden i sig kan vara en missvisande indikator. Istället bör du överväga avkastningen på din investering, vilket är ett mer relevant mått, liknande hur avkastningen på aktier mäts. Om du till exempel investerar 195 000 kr i en solcellsanläggning (inklusive batterier, laddstation och smart energihantering) och dina årliga besparingar uppgår till 35 000 kr, så får du en avkastning på din investering på 17,9 % (35 000 kr / 195 000 kr). Det är fullt möjligt att uppnå en sådan avkastning genom att investera i ett smart energisystem.

Här hittar du mer information om vårt energistyrsystem, Heartbeat.

 

Försäljning av överskottsel 

Under soliga sommardagar producerar solcellsanläggningen oftast mer elektricitet än du själv förbrukar. Den överskottselen kan du sälja tillbaka till ditt elbolag och få intäkter baserat på spotpriset, som varierar med tillgång och efterfrågan på den nordiska elbörsen. Dessutom kan olika elbolag erbjuda ett påslag på mellan 0-10 öre per kWh, och du kan även få 10 öre per kWh i nätavkastning från din nätägare. Kom ihåg att du också har rätt till statlig ersättning på 60 öre per kWh för den el du säljer, i form av en skattereduktion. Denna ersättning registreras automatiskt i din deklaration som ett skatteavdrag. När du väljer att arbeta med SolensEnergi har du möjlighet att teckna ett avtal med Bixia som ger 10 öre påslag för såld el och 100 % förnybar energi för den el du köper! 

 

Lönar det sig att investera i solceller för en villa? 

Ett hus med solpaneler är inte bara attraktivt ur ett miljöperspektiv, det signalerar även att huset är utrustat med framåtsyftande investeringar och kan ge betydligt lägre driftskostnader. Det är därför som värdet på ett hus med solceller tenderar att öka.

En tidigare studie från Sveriges lantbruksuniversitet i samarbete med Vattenfall visade att solceller ökade värdet på ett hus med 14 %. En senare undersökning utförd av SBAB och Booli kunde påvisa att installationen av solceller i genomsnitt ökade värdet på ett hus med 135 000 kr. Dessutom finns det flera internationella studier som visar att värdet på fastigheter ökar åtminstone i samma utsträckning som kostnaden för att installera solcellsanläggningen.

Mäklarstatistik visar också att hus med solceller på taket lockar fler besökare och budgivare, vilket ytterligare understryker den ekonomiska fördelen med att investera i solpaneler för din villa.

 

Kontakta Solens Energi för din solcellsinstallation 

Vill du ta nästa steg mot att göra din fastighet mer lönsam och energieffektiv med solceller? Kontakta oss på Solens Energi för en skräddarsydd lösning som passar dina behov och ökar din fastighets värde med hjälp av solenergi. Vi är här för att hjälpa dig på din solcellsresa.