Hur fungerar solcellsbidrag och grönt teknikavdrag?

Från och med 2021 ersattes det tidigare Solcellsbidraget med en skattereduktion för grön teknik. Det gröna avdraget för solceller motsvarar nu 20 % av materialets och installationens kostnader, vilket blir 19,4 % efter en schablonmässig justering enligt Skatteverkets riktlinjer för övriga kostnader.

För energilager (batterier) och laddningsstationer är avdraget 50 % för både material och arbetskostnader. För närvarande finns inget solcellsbidrag tillgängligt för företag och föreningar, men företag kan fortfarande dra av moms för sina kostnader som vanligt.

Det nya gröna avdraget appliceras direkt på din faktura från oss. Det maximala avdraget är 50 000 kronor per person och år. Det innebär att om två personer i samma hushåll installerar solceller det ena året och batterier det andra, kan de tillsammans få ett totalt avdrag på upp till 200 000 kronor. För ytterligare information, besök Skatteverkets hemsida.

 

Så här fungerar Grön Teknik-avdraget

Det nya investeringsstödet fungerar på samma sätt som ROT-avdraget. Privatpersoner behöver inte göra något särskilt för att ta del av solcellsbidraget. Prisavdraget appliceras direkt på fakturan, och sedan ansöker installatören om ersättning från Skatteverket.

 

Regler för avdraget

 • För solceller: Solcellsanläggningen måste vara nätansluten, vilket innebär att den inte får vara off-grid.
 • För batterilagringssystem: Lagringssystemet måste vara kopplat till en nätansluten anläggning för egenproducerad förnyelsebar el, till exempel solceller med batterilagring. Batterisystemet måste bidra till ökad egenanvändning av egenproducerad el.
 • För laddningspunkt/laddboxar: Laddningssystemet måste vara redo för elmätning och debitering av elkostnader. Dessutom måste laddningssystemet inkludera de uttag/anslutningsdon som specificeras i EN 62196-2 (för elfordon typ 2) eller EN 62196-3 (för elfordon typ 3).

 

Krav på köpare för solcellsbidraget

 • Köparen måste vara minst 18 år gammal.
 • Köparen måste vara bosatt i Sverige eller beskatta minst 90 % av sin inkomst i Sverige.
 • Köparen måste ha betalat tillräckligt med skatt för att kunna dra nytta av skatteavdraget.
 • Köparen kan få högst 50 000 kronor i skatteavdrag per person och år.
 • Om det är två köpare (t.ex. gifta/sambos) som båda uppfyller kraven för samma arbete, kan de använda båda sina solcellsbidrag, vilket innebär totalt 100 000 kronor per hushåll och år.

 

Krav på bostaden för solcellsbidraget

Installationen måste förse den aktuella bostaden med el och måste utföras i ditt eller din förälders hushåll. Den ska gälla för:

 • Ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av dig som begär skattereduktion.
 • En lägenhet som upplåtits med bostadsrätt och innehas av dig som begär skattereduktion.
 • En byggnad under uppförande som ägs av dig som begär skattereduktion och som, när den är klar, ska vara ett småhus eller en ägarlägenhet.

 

Välj Solens Energi för din solcellsinstallation

Om du är redo att ta steget mot en grönare och mer hållbar energilösning, kontakta oss på Solens Energi. Vårt dedikerade team står redo att guida dig genom processen, från planering och installation till att hjälpa dig dra nytta av det gröna avdraget för solceller och energilager. Kontakta oss idag för att få en skräddarsydd lösning som passar din fastighet och dina energibehov.