Stiger mitt hus i värde när jag installerar ett system med solel?

Att installera ett solcellssystem är en bra investering för ditt hem, även när du säljer det. Husköpare har idag stort fokus på energikostnader, och finns en solcellsanläggning är det naturligtvis en stor fördel. Detta innebär i praktiken att huset kan säljas dyrare (eller enklare) än grannhuset.  En undersökning i USA visar att husets värde stiger med mer än kostnaden för solcellsanläggningen och man kan anta att det samma gäller i Sverige.