Vad kostar ett solcellssystem?

Det varierar naturligtvis beroende på storlek och omständigheter kring installationen. Som ett riktvärde kan man säga omkring 12 – 15 000 kronor per installerad kW effekt på solpanelerna.