Varför bör jag inte mata ut mer el till nätet än jag förbrukar/köper sett på årsbasis?

För att betraktas som mikroproducent får man inte mata ut mer energi till nätet än man själv förbrukar. Samma begränsning gäller för den statliga ersättningen på 60 öre/kWh. Ekonomin i anläggningen blir med andra ord bättre om man håller sig inom denna gräns.