Hur skiljer sig Heartbeat från andra liknande tjänster på marknaden?

Heartbeat är en världsunik energiplattform, där det inte finns någon direkt jämförbar produkt tillgänglig på marknaden.

Det absolut essentiella med Heartbeat är att Heartbeat samlar alla energikomponenter i hushållet, och optimerar dessa både inom hushållet och även mot elnätet. Alla framtida produkter och tjänster som utvecklas av 1KOMMA5° integreras i Heartbeat, och tillhandahålls till kunderna omedelbart som uppgraderingar i plattformen.