Hur står sig Heartbeat mot andra leverantörer av balanstjänster?

Heartbeat har samma funktionaliteter som andra leverantörer, och har möjligheten att stödja elnätet vid behov. Samtidigt som Heartbeat dedicerar energiresurser till elnätet fortsätter resten av energisystemet att optimeras av Heartbeat, vilket generar både förtjänster från balanstjänster samtidigt som besparingar i form av optimering av det egna energisystemet.

Utöver ovan dediceras 100 % av förtjänsten från balanstjänster till kunden, och ingen ytterligare hårdvara behöver installeras.

1KOMMA5° erbjuder förtjänsten i form av ett elhandelsavtal – Dynamic Pulse, där kunden erbjuds el för 0 kr/kWh.