Vad är Dynamic Pulse?

Dynamic Pulse är ett unikt elhandelsavtal för kunder med energistyrsystemet Heartbeat. Elhandelsavtalet är ett timprisavtal med 100 % förnybara källor utan påslag.

Vem har tillgång till Dynamic Pulse?

Dynamic Pulse erbjuds till alla kunder med energistyrsystemet Heartbeat.

Vad kostar Dynamic Pulse?

Uppgraderingen i Heartbeat för att ta del av Dynamic Pulse kostar 99 kr/månad.

Hur länge gäller Dynamic Pulse?

Elhandelsavtalet är ett tillsvidareavtal, vilket innebär att avtalet fortgår kontinuerligt med en månad åt gången.

Hur lång är uppsägningstiden?

Uppsägningstiden för elhandelsavtalet är en månad från nästkommande första dag i nästkommande månad.