Vad är Heartbeat?

Vad är Heartbeat?

Heartbeat är ett världsunikt energistyrsystem som vi levererar. Heartbeat inkluderas i energisystem, antingen förberedda för batterier eller inkluderade med batterier.

Vad krävs för att kunna ha Heartbeat?

Heartbeat kräver ett köp av energisystem med kompatibla energikomponenter samt en fast trådbunden internetuppkoppling

Vad kostar Heartbeat?

Tillgång och installation av Heartbeat inkluderas kostnadsfritt vid köp av energilösning från 1KOMMA5°.

Vilka funktioner har Heartbeat?

Heartbeat har flertalet funktioner, se enkel förklaring nedan:

I grundutförandet optimerar Heartbeat den egenproducerade solelen på absolut bästa sätt utefter förbrukningsmönstret i hushållet. Batteriet laddas upp av den egenproducerade solelen och nyttjas sedan under kvällens energianvändning.

I 1KOMMA5-appen illustreras energisystemet på ett enkelt och förståeligt sätt, där alla energikomponenter samlas i en och samma app. Möjlighet finns att kunna styra nyttjandet av batteriet och följa historisk och realtids-data.

Heartbeat optimerar energisystemet med en förfinad algoritm, som inkluderar ställningstagande till egenproducerad solel, förbrukningsmönster, väderprognos och prognostiserad- och aktuellt spotpris. Heartbeat inkluderar även funktionalitet för smart laddning av elbil och smart uppvärmning via värmepump. Varje väl avvägt beslut visualiseras i appen i realtid.