Vad händer vid internetavbrott?

Om internetanslutningen till Heartbeat av någon anledning inte fungerar kommer Heartbeat inte att optimera energisystemet, eller göras tillgängligt för balanstjänster. Vid dessa tillfällen kommer funktioner och garantier inte kunna hållas.