Vad innebär garanti 0 kr/kWh?

Med Dynamic Pulse kan energikostnaderna för hushållet reduceras till 0 kr/kWh. 0 kr/kWh omfattar elhandelskostnaderna, och inkluderar ej elnätskostnader eller energiskatt.

Hur är det möjligt med el för 0 kr/kWh?

Heartbeat optimerar hushållet och genererar förtjänster genom att erbjuda balanstjänster till elnätet. Dessa förtjänster dediceras 100 % till kunden via Dynamic Pulse. Genom att först reducera kostnaderna med energilösningen, och därefter addera förtjänster från balanstjänster kan 1KOMMA5° erbjuda elhandelsavtal ner till 0 kr/kWh.

Vilka omfattas av garanti om 0 kr/kWh?

Garanti om 0 kr/kWh utlovas till alla kunder med uppkopplad Heartbeat online med minst 6 kWp solceller, minst 10,5 kWh Enphase batterilösning och upp till 15 000 kWh per år i förbrukning.
Med 15 000 kWh förbrukning menas både energiuttag från elnätet och egenanvänd egenproducerad solel.