Behövs det bygglov för solceller?

Från och med den 1 augusti 2018 slopades bygglov för solpaneler som följer takets lutning. Undantag finns för solcellanläggningar på byggnader eller inom vissa områden. Bäst är att kolla med din kommun om du är har ett hus som är undantaget.