Hur säkerställer ni kvaliteten i min solcells installation?

Vi använder endast erfarna solcellsinstallatörer och är registrerade hos elsäkerhetsverket. Vi använder bara hårdvara från de största tillverkarna i världen, som håller högsta standard vad gäller såväl kvalitet som hållbarhet. Våra solceller är i regel Trina och JA Solar som rankar högt vad gäller miljö och hälsa enligt Solar Scorecard.