Vad behöver jag anmäla till elhandelsbolaget respektive nätägare?

Du behöver inte anmäla någonting. Vi hjälper dig med alla handlingar till nätägaren i samband med installationen. Det enda som du behöver göra är att välja ett elhandelsbolag som köper din överskottsel.