Vad innebär mätarbyte?

För att anläggningen skall kunna anslutas till elnätet anmäler vi installation av solcellsanläggning till nätägaren för ett kostnadsfritt utbyte av elmätaren till en mätare som kan mäta utmatning av energi till nätet (förutsatt att din produktion klassas som mikroproduktion). När installationen är klar görs mätarbytet och du kan börja producera din egen miljövänliga solel.