Behövs det inte farliga metaller och material för att tillverka solceller?

Tillverkningen av kiselsolceller är relativt energikrävande men baseras på ett av jordens vanligaste ämnen.