Hur påverkar solceller miljön?

Solceller är ett av de minst miljöpåverkande sätt att producera elektricitet som vi känner till idag. De är tysta, ger inga som helst utsläpp och använder solljus som bränsle. Den största miljöpåverkan sker vid tillverkningen. För att göra konventionella solceller av kisel går det åt mycket energi men detta kompenseras mer än väl av den framtida miljönyttan. Energiåterbetalningstiden, det vill säga den tid det tar för solcellen att tjäna in den energi som gått åt under tillverkningsfasen, är idag oftast mindre än två år samtidigt som livslängden är minst 25 år. När solcellerna tjänat ut kan de till stor del återvinnas.