Vad är en solcellsoptimerare?

Om du funderar på att skaffa solceller kommer du antagligen att stöta på uttryck såsom optimerare eller power optimizers, alternativt namn på fabrikat såsom SolarEdge, Huawei och Tigo. 

Optimerare är elektroniska komponenter som sätts direkt på en solpanel för att optimera dess elproduktion.

För att du ska kunna avgöra om optimerare är intressant för just din solcellsanläggning går vi igenom ett antal saker:

  • Hur en vanlig solcellsanläggning fungerar och hur den påverkas av skuggning.
  • Hur en enskild solpanel hanterar skuggning.
  • Hur en solcellsanläggning med optimerare fungerar och hanterar skuggning.
  • För- och nackdelar med att välja optimerare till sin solcellsanläggning.

Så fungerar en vanlig solcellsanläggning

I en vanlig solcellsanläggning (utan optimerare) seriekopplas flertalet solpaneler i så kallade “strängar”.  

När paneler seriekopplas på det här sättet innebär det att samma mängd ström måste gå igenom samtliga paneler. Panelerna i en sträng blir alltså beroende av varandra; om strömmen hindras vid en panel, t.ex. på grund av skugga, skulle det kunna leda till att alla paneler i strängen påverkas.

Nu är detta dock inte fallet i moderna solpaneler i motsats till vad man kan läsa på forum eller från tillverkare av optimerare. Huvudanledningen till detta är solpanelens “bypassdioder”. Skuggas en del av en solpanel påverkar det inte andra solpaneler i samma sträng.

Hur en enskild solpanel hanterar skuggning

En solpanel har i regel tre bypassdioder. Dessa löper längs kortsidorna eller i mitten av en panel med syftet att leda strömmen förbi skuggade eller täckta delar av en panel. Om det exempelvis är en liten del av panelen som skuggas aktiveras bypassdioden och på så sätt leder strömmen förbi den delen av panelen. På så sätt förloras en del av produktionen i den utsatta panelen, medan produktionen i de övriga panelerna i strängen är opåverkad.

Hur en solcellsanläggning med optimerare fungerar och hanterar skuggning

Optimerarna har i grunden exakt samma funktion som bypassdioden när det gäller att hantera skuggning. Det finns ingen magi inbyggd i optimerare som kan trolla fram effekt ur solpanelen om den skuggas.

När kan då en optiperare göra nytta?

Om man har rörlig, partiell skuggning från exempelvis ett träd kan optimeraren förbättra regleringen i solcellssträngen och därmed öka produktionen något jämfört med en så kallad strängväxelriktare. Det är möjligt eftersom optimerare arbetar med individuell optimering.

Strängväxelriktaren reglerar energin för hela strängen och skuggningen kan i samma ögonblick påverka spänning/ström olika på olika paneler och därmed göra att strängväxelriktaren har svårare att ställa in optimalt arbetsområde vid varje given tidpunkt.

Finns andra fördelar med optimerare?

Solpanelerna kan avvika något i effekt, upp till 1% mellan sämsta och bästa panel. Optimerare förmår dra nytta av alla paneler individuellt vilket teoretiskt skulle medföra 0,5% högre energiutbyte.

Beroende på fabrikat av optimerare/växelriktare kan man också läsa av varje panels producerade effekt/energi vilket underlättar för att konstatera eventuella fel på individuella paneler. Fel på paneler är dock extremt ovanligt.

Vissa tillverkare har också en funktion att ”slå av” spänningen på panelfältet.

Vilka nackdelar finns med optimerare

Fler komponenter på taket ger fler möjligheter till fel. Att solpaneler går sönder är extremt ovanligt medan trasiga optimerare är betydligt vanligare.

Anläggningskostnaden med optimerare är också högre jämfört med anläggningar utan optimerare.