Solcellsoptimerare, vad är det?

Optimerare är en elektronikenhet som kan sättas på en eller flera solpaneler för utvinna mer energi vid skuggning av panelen. Optimerare är speciellt fördelaktiga vid s.k. partiell skuggning från exempelvis träd. Vi homogena skuggor fungerar i regel panelernas förbikopplingsdioder och växelriktarens s.k. MPP tracker väl utan optimerare. Vi rekommenderar om du bör välja optimerare eller inte när vi besiktigar ditt hus. Du väljer sedan själv om du vill få din anläggning med eller utan skuggoptimering.