Uppnår man den effekten som står i solcellernas datablad?

De olika solcellsmodulerna har enligt databladen i regel en effekt mellan 275 Watt och 325 Watt mätt enligt en testnorm kallad STC. Man kallar denna effekt toppeffekt eller Wp som står för WattPeak. Men hur mycket effekt får man ut ur en panel i verkligheten?

STC (Solar Panels Test Conditions) är de standardiserade förutsättningar under vilka solcellsmodulerna testas vid tillverkningen, så kallad flash test (1000 w/m2 solinstrålning vid 25 grader C).

I Sverige uppnår man aldrig dessa värden då solinstrålningen oftast är lägre och temperaturen på panelen i regel är mycket högre än vid testmätningen. I praktiken är 80-90% av det angivna värdet rimligt under BRA förhållanden. Mer intressant är dock att se vad systemet producerar under en längre period, till exempel ett år. Effekten över tid aggregeras och mäts i kWh. kWh betyder kilowattimmar och är ett mått på elenergi och är alltså effekt gånger tid. I våra offerter anger vi alltid den förväntade produktionen under ett års tid.