Vad är skillnaden mellan kWp och kWh?

En solcellsmodul har en maximal teoretisk effekt mätt i Watt (p)eak (t.ex. 300 Wp). En solcellsanläggning med 30 stycken 300Wp paneler har då en maximal teoretisk effekt på 9 000 Wp, eller 9 kWp). Det faktiska värdet i Sverige ligger dock på cirka 75-85% av det teoretiska eftersom det teoretiska värdet specificeras vid ideala förhållanden.

kWh är mått på elektrisk energi och om en anläggning producerar 9 000 kW under 1 timme så blir det en energimängd på 9 000kWh. Fördelat över året, med långa och korta dagar, förluster i kablar och växelriktare ger en optimal anläggning i Skåne med en installerad effekt av 1000 Wp mellan 1 000 och 1200 kWh.