Vad väger ett system och håller mitt tak?

Det väger mellan 13,5-14,5 kg per. m2. Exempel: 5 kWp som installerats på tegeltak väger 350 kilo och tar upp ca. 30 m2 = 12 kg / m 2. Detta gäller alla system installerade på tak med en lutning> 10 grader. Denna viktökning är inget problem i Sverige där lutande tak är dimensionerade för relativt stor snölast. Eftersom panelerna är hala och snön snabbt glider av blir det ofta en “positiv” effekt.