Varför är min växelriktare mindre än solpanelernas toppeffekt?

Eftersom solpanelerna enligt ovan inte avger den stämplade effekten och växelriktaren är effektivast när den arbetar nära max effekt vill man anpassa växelriktaren till att i regel vara dimensionerad för 80-90% av panelernas teoretiska toppeffekt.