Är det svårt att använda solceller?

Nej. Även om tillverkningen är komplicerad och design och montage kräver expertkunskap är användandet mycket enkelt. Elproduktionen från en anläggning regleras automatiskt och överskottsenergi matas automatisk ut till elnätet.