Hur lång livslängd har solceller?

Solceller har riktigt lång livstid. Vid köp av en solcellsanläggning ska man inte göra misstaget att köpa de billigaste produkterna på marknaden. Då riskerar man att få en anläggning som med kort livslängd och mycket problem. 

Solcellsanläggningar med högkvalitativa produkter, som t.ex. monokristallina solpaneler med TOPCon teknologi, ger den längsta livslängden. SolensEnergi använder solpaneler som byggs med tysktillverkat kisel och har en garanterad livslängd på 30 år, men du kan sannolikt räkna med en förväntad livslängd på upp emot 40år.

Vi garanterar också att våra solpaneler levererar en marknadsledande 87 % av sin effekt efter 30 år. Panelerna har dessutom en garanti utställd av ett europeiskt företag till skillnad från merparten av de paneler som finns på marknaden idag där garantin är utställd av ett kinesiskt bolag.

Växelriktaren är en viktig komponent

En annan viktigt komponent i solcellsanläggningen är växelriktaren. Den bör komma från en beprövad tillverkare som t.ex. Sungrow, Huawei, Fronius eller Solaredge. Garantin på dessa produkter är 5-10 år och det är ofta växelriktaren som är den komponent som behöver att bytas ut efter halva livslängden.

Installation av anläggningen

En ofta förbisedd felkälla är installationen av anläggningen. Enligt en undersökning från Länsförsäkringar finns det brister i åtta av tio solcellsanläggningar som uppdagas vid besiktningar. Ofta beror det på okunskap om vad som krävs för att uppfylla de föreskrifter och regler som gäller vid solcellsinstallationer. Funderar du på att installera solceller, säkerställ att företaget har erfarna installatörer och håller hög kvalitet på installationen. På SolensEnergi har vi erfarna montageledare med minst 4års erfarenhet. Vi certifierar även våra montörer utefter Svensk Solenergis standard samt vår långa erfarenhet av solcellsmontage.

Hur påverkar vårt relativt kalla klimat solcellernas livslängd?

Faktum är att solpaneler trivs riktigt bra i Svenskt klimat. I dessa milda, neutrala väderförhållanden blir degraderingen per år mindre och därför kan man i praktiken räkna med mindre degradering än garanterat, dvs ännu bättre produktion än vad garantin lovar. 

Det underliggande takets livslängd påverkas också positivt eftersom taket till viss del skyddas av solpanelerna mot väderpåverkan.