Smart energistyrning som minskar din elkostnad

Nu lanserar vi Heartbeat – en unik smart lösning för energistyrning av ditt hem som ökar lönsamheten av din solcellsanläggning med upp till 50 %

Enkelt

Heartbeat är en intelligent lösning som automatisk styr energin i ditt hem med hjälp av solceller & batteri.

Lönsamt

Heartbeat styr elförbrukning mot spotpriset på el och väderprognoser – och optimerar din energi ekonomi.

Framtidssäkrat

Heartbeat kan kopplas ihop med solceller, batteri, laddbox, värmepump och är en framtidssäkrad lösning för smart styrning av ditt hem.

En smart grön omställning

För att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader enligt Parisavtalet måste vi påskynda utbyggnaden av förnyelsebar energiproduktion i världen. För att omställningen ska vara möjlig behövs också förändringar i hur vi använder elen.  Elförbrukningen måste anpassas efter tillgången av förnybar energi. Vi måste med andra ord gå från förbrukningsbaserad produktion till produktionsbaserad förbrukning. Gör vi det, säkerställer vi att t ex elbilar och energilagringssystem använder el från förnybara källor när det finns ett överskott av el och den är billig.

Genom att erbjuda marknaden ett energistyrsystem som också kan stötta elnätet vid effekttoppar, kan vi styra bort från behovet av fossil reservkraft som energisystemet idag måste använda sig av. Och ju fler hushåll och ju smartare vi kan styra våra lokala energistyrsystem, desto större blir nyttan för hela elnätet.

Vår lösning heter Heartbeat – hjärtat i ditt energistyrsystem hemma

Så fungerar Heartbeat

Heartbeat kopplar samman din solcellsanläggning, batteri för lagring av el, laddbox till elbilen och på sikt även din värmepump till ett enda smart och heltäckande system hemma. Din elproduktion och din elförbrukning samordnas och de olika enheterna kommunicerar med varandra på ett smart sätt. Resultatet blir en mer kostnadseffektiv och, framför allt, klimatvänlig vardag.

Heartbeat kopplar samman dina energiprodukter i hushållet och samlar bland annat in information om väderprognoser och förstår när du behöver använda mycket eller lite el – och allt i en och samma app.

Användningsområden för ditt batteri:
– Solladdning för ökad egenanvändning av solel

– Nattladdning för att nyttja elprisskillnader

– Optimerad laddning/urladdning utifrån spotpris

– Heartbeat har ändrat spelreglerna för batterier, ingen likvärdig lösning på marknaden.

Med Heartbeat får du ut mer av ditt energismarta hushåll. Heartbeat samlar in dagliga timspotpriser för vårt elområde samt väderprognoser. Först och främst optimerar Heartbeat användningen av den solel du själv producerar genom dina solceller och styr så att du alltid använder och säljer din egen el när det ger som störst ekonomisk nytta. Med hjälp av Heartbeat kan du öka lönsamheten av din solcellsanläggning med upp till 50 % och få elbolaget att betala pengar till dig.

Lönsamhetskalkyl


Sifforna baseras på timspotpriser från NordPool 2021 & 2022 i elprisområde SE4. Energistyrsystem med Hearbeat, Sungrow 9,6kWh batteri, solceller med installerad effekt 9,96kWp. Beräknad produktion 9 000kWh.

Knyt samman solceller, batteri & laddbox i ett smart system – vill du veta mer om Heartbeat?

YouTube video

Är du intresserad av Heartbeat?

SolensEnergi har installerat solceller, batterier och laddboxar i Skåne sedan 2012 och är en del av 1KOMMA5°. Vi är en certifierad installatör med lång erfarenhet inom solenergi och kan ge dig rätt rådgivning inför en investering i energismarta lösningar.

Vi är stolta över att kunna erbjuda Heartbeat, en unik lösning på den svenska energimarknaden. För nya kunder erbjuder vi Heartbeat kostnadsfritt till den 31 maj (ord. pris 10 000kr) vid köp av en solcellsanläggning med batteri. Kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan bli energismart med Heartbeat!

Ring oss på 040-654 06 80

Eller fyll i er kontaktinformation så återkommer vi till er.


    Skånes nöjdaste kunder

    Vi tar ett helhetsgrepp om er solcellsinstallation med professionell rådgivning, hög service och bra priser för att ni ska känna er trygga i er investering. Vi håller vad vi lovar och är lyhörda. Kanske är det därför vi har Skånes nöjdaste solcellskunder.

    Läs nedan vad våra kunder tycker om att anlita oss.