Integritetspolicy

SolensEnergi i Skåne AB värnar om din personliga integritet, vilket innebär att vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt och enligt dataskyddsförordningen GDPR. I denna integritetspolicy beskrivs vilka personuppgifter och cookies vi samlar in från dig samt hur vi använder dessa uppgifter. Integritetspolicyn beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. 

VAD ÄR PERSONUPPGIFTER OCH VAD ÄR EN BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, bild, köphistorik etc. En behandling av personuppgifter är allt som görs med dem, exempelvis insamling, bearbetning, ändring, lagring, läsning, utlämning, avidentifiering eller radering.

HUR ANVÄNDER VI PERSONUPPGIFTER?
Vi använder personuppgifter för att bedriva vår verksamhet och leverera de produkter och tjänster vi tillhandahåller. Vi använder även informationen för att skapa en bättre upplevelse vid besök av hemsidan, så kallade cookies och övrig navigeringsinformation för hemsidan. Dessutom använder vi personuppgifter för marknadsföringsaktiviteter och för att visa mer relevanta annonser om våra produkter.

HUR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?
Vi tar emot vissa personuppgifter direkt från dig, exempelvis när du kontaktar oss eller köper en produkt av oss. Vi samlar in en del av personuppgifterna genom att registrera hur du interagerar med vår hemsida, exempelvis genom användning av teknik som cookies. 

Ibland samlar vi även in personuppgifter från tredje part. Exempel på tredjepartskällor, som kan variera över tid, är tjänsteleverantörer som erbjuder data för att vi ska kunna anpassa vår marknadsföring samt partners vi samarbetar med för att arrangera event.

MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER OCH ANLEDNINGAR TILL ATT VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER
Vi kommer inte att sälja eller hyra ut dina personuppgifter till andra företag. Vi överför till, eller delar dina personuppgifter med, utvalda mottagare om det är nödvändigt för ändamålet för vilket informationen har samlats in, till exempel för att tillhandahålla en produkt eller tjänst som du har begärt. 

Personuppgiftsbiträden är företag som behandlar personuppgifter för vår räkning och på våra instruktioner. Dessa företag måste följa våra krav för säkerhet i form av tekniska och organisatoriska åtgärder i samband med behandlingen och är inte tillåtna att använda personuppgifterna för andra ändamål. Vi överför även dina personuppgifter med företag eller myndigheter som är självständigt personuppgiftsansvariga, det vill säga själva bestämmer ändamålet och medlen för behandlingen av personuppgifterna. När dina personuppgifter delas med ett företag eller myndigheter som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller deras integritetspolicy. 

Vi delar dina personuppgifter med leverantörer eller underleverantörer för att fullgöra avtal gentemot dig och för andra syften som framgår av denna integritetspolicy. Vi delar dina personuppgifter med företag som hjälper oss med marknadsföring och IT-tjänster. Vi anlitar även företag för att tillhandahålla leverans av produkter som behöver tillgång till personuppgifter för att kunna tillhandahålla dessa tjänster. Vi kan likaså komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

HUR KOMMER DU ÅT OCH KONTROLLERAR DINA PERSONUPPGIFTER?
Du kan få tillgång till alla dina personuppgifter som samlas in av SolensEnergi i Skåne AB genom att kontakta oss på info@solensenergi.seVi svarar på förfrågningar om åtkomst eller borttagning av dina personuppgifter inom 30 dagar.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi behandlar och sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att kunna utföra våra avtalade åtaganden gentemot dig. Vi sparar även dina personuppgifter för andra ändamål, som exempelvis bokföring. För dessa ändamål sparas personuppgifterna endast så länge som är nödvändigt för ändamålen eller vad som krävs enligt tillämplig lag.

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?
Du har rätt att begära en kopia av den information vi sparat om dig. I vissa fall har du rätt att korrigera, uppdatera eller ta bort dina personuppgifter som vi behandlar.

Du kan be oss att ta bort dina personuppgifter från ett offentligt forum, katalog eller testimonial på vår webbplats eller inaktivera det genom att maila oss på info@solensenergi.seeller genom att kontakta oss via telefon. Vi kommer att svara på din begäran inom 30 dagar.

Du har också rätt att invända mot eller begränsa användningen av dina personuppgifter såväl som rätten att ta emot och överföra dina uppgifter till andra företag (portabilitet). Du har också rätt att lämna in klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet.

HUR ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANDRA LIKNANDE TEKNIKER?
SolensEnergi i Skåne AB använder cookies och liknande tekniker för att ge dig en bra användarupplevelse av vår webbplats. Cookies är små textfiler som överförs till din enhet. Webbplatsen använder två olika typer av cookies: tillfälliga cookies som endast lagras temporärt och försvinner när du stänger ned din webbläsare, och varaktiga cookies som sparas till framtida besök. Vi använder cookies för att analysera prestanda för webbplatsen, anpassa den efter dina önskemål och för att analysera din användning av tjänsterna. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig. Webbplatsens funktionalitet är till viss del beroende av tillfälliga cookies, exempelvis för att underlätta navigeringen på webbplatsen och i nätbutiken.

Du kan ändra inställningarna i din webbläsare eller din enhet för att hantera användningen och omfattningen av cookies. Använd hjälpfunktionen i din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du ändrar dessa inställningar. Du kan exempelvis välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Observera att vissa funktioner på vår webbplats inte fungerar optimalt om du blockerar eller raderar cookies.

KONTAKTA OSS
SolensEnergi i Skåne AB, registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556742-4444 och adressen Östra Fasanvägen 5, 236 42, Höllviken, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi följer svensk dataskyddslagstiftning. Frågor angående denna Integritetspolicy eller angående vår behandling av dina personuppgifter skickas till os på info@solensenergi.se 

Integritetspolicyn uppdaterades den 2 oktober 2018.