Solceller alltmer lönsamt

Solceller fortsätter att växa snabbt, både i Sverige och globalt. Under 2018 installerades över 100 Gigawatt solceller i världen, en fördubbling från 2015. Solceller är idag en av de bästa investeringarna fastighetsägare kan göra, både ekonomiskt och för miljön.

Tillväxten av solceller har drivit ner priserna och Sverige gynnas dessutom av att EU i September avskaffade skyddstullarpå kinesiska solceller. Återbetalningstiden för en vanlig villa i Skåne är idag ofta under 8 år för våra kunder och för större fastigheter ännu lägre. En undersökning från Kalifornien, som ligger långt fram i användandet av solel, visar dessutom att solceller lönar sig från dag ett eftersom fastighetens värde ökar med mer än installationskostnaden för solcellsanläggningen. 

”Skåne har en hög solinstrålning och det finns många lediga takytor som lämpar sig för att producera solel, trots det står solenergi för bara ca 0,2% av den el vi använder i Sverige. En potentialstudie av energiförbundet i Skåne visar att en fjärdedel av vår elanvändning år 2030 skulle kunna komma från solel, säger Daniel Edlund på Solens Energi”

Nästan alla har ett tak som passar för solceller. Tak som är oskuggade och vetter mot syd, sydost eller sydväst är bäst, men även tak som vetter mot öst eller väst är lämpliga. Visste du att det räcker med ca 50m2 tak för att producera 10 000 kWh solel? Det motsvarar en minskning med närmare en fjärdedel av den genomsnittliga svenskens årliga koldioxidutsläpp.

För mer information om solceller kan var något för dig, läs mer på vår hemsida eller kontakta oss. Det finns även bra information på energimyndighetens hemsida http://www.energimyndigheten.se/solelportalen