Solceller för vår miljö

Solceller är ett av de mest miljövänliga sätt att producera el på. Med solens energi kan vi ta ett stort steg mot ett mer hållbart samhälle.

Solcellers miljöpåverkan

Solceller är ett av de minst miljöpåverkande sätt att producera el som vi känner till idag. De är tysta, ger inga som helst utsläpp och använder solljus som bränsle.

Den huvudsakliga miljöpåverkan sker vid tillverkningen. För att göra konventionella solceller av kisel går det åt mycket energi, men det kompenseras mer än väl av den framtida miljönyttan. Det tar mindre än två år för solceller att tjäna in den energi som går åt under tillverkning, därefter producerar du miljövänlig el från solen under de närmaste 30 åren, eller mer.

Den är svårt att säga exakt hur mycket solceller minskar klimatavtrycket eftersom det beror på vad man jämför med. Solceller i Sverige släpper ut ungefär 30g CO2 per genererad kWh. Det kan jämföras med växthusgasutsläpp från Europeisk marginalel, den el som först stängs av vid produktion av förnybar el, vilket varierar mellan 400-750 g CO2 per kWh. 

I Sverige har vi idag betydligt lägre koldioxidutsläpp eftersom kärnkraften står för hela 40% av vår elproduktion, men kärnkraften är på väg att avvecklas och ska ersättas av annan el. Vi vill ersätta den med miljövänlig solel.

Vad kan du spara miljön?

Det går att spara en stor del av sin elförbrukning med solceller. De flesta villaägare kan producera minst 10 000 kWh förnybar el per år. Det ger en stor positiv påverkan på din elkonsumtion – och miljön.

Tvättar i 40 grader per år
100000
Laddningar av iPad per år
Laddningar av elbil per år
kr i sparad el per år