Solens Energi blir certifierad installatör av SolarEdge

Solens Energi har blivit certifierad installatör och servicepartner av SolarEdge växelriktare. SolarEdge har blivit en populär växelriktare på den svenska marknaden på grund av dess förmåga att hantera utmanande förhållanden. SolensEnergi är sedan tidigare certifierad installatör och servicepartner till Fronius.

SolarEdge är en växelriktare som är lämplig att använda om förhållandena inte är optimala, till exempel vid partiell skuggning eller när man ska sätta paneler på flera takytor. SolarEdge använder optimerare för varje, eller varannan, solpanel vilket ger en bättre elproduktion för dessa förhållanden jämfört med strängväxelriktare.

SolarEdge har också övervakning per panel vilket ger en bra översikt över hur mycket el respektive panel i solcellsanläggningen producerar, vilket underlättar vid eventuell felsökning. Optimerarna gör det också möjligt att göra solpanelerna spänningslösa, en säkerhetsaspekt för framförallt räddningstjänsten.

SolarEdge erbjuder 12 års produktgaranti för sina växelriktare med möjlighet att förlänga till 25 år samt 25 år för optimerarna. För mer information om SolarEdge besök https://solaredge.com