FAQ

Hur mycket producerar solceller i Sverige?

Ungefär 1000 kWh/kWp och år (mätt efter växelriktaren) = 154 kWh/m2 och år vid 16% modulverkningsgrad (gäller LG MonoX). Se mer under teknik.

Hur stor yta behövs?

6,25 m2/kW (gäller LG MonoX).

Vad är skillnaden mellan Wp och kWh?

En solcell har en maximal produktionskapacitet mätt i  (k)watt peak (t.ex. 4230Wp). Så det maximala antalet watt solceller kan göra med “full sol”. Fördelade över året, med långa och korta dagar och dra av förluster för kablar och inverter, vilket ger en total effekt mätt i kWh (t.ex. 4000kWh). Siffrorna är nära varandra är en tillfällighet

Vad kostar ett solcellssystem

Det varierar naturligtvis på storlek och omständigheter kring installationen. Priser på de olika paketen finns på webshop sidan. Små mobila system installerar man enkelt själv men vid nätanslutna system behöver du kanske hjälp med montage och elanslutning. Allt montagematerial ingår i paketen. En tumregel för arbetskostnaden vid installation är cirka 1-2000 kr per installerad kWp. Monterar du allt själv behöver du bara hjälp av elektriker för inkoppling till nätet.

Hur länge håller solcellerna?

Solcellsmoduler håller förmodligen minst 30 år.

Vilket underhåll kan man räkna med?

Solpaneler är praktiskt taget underhållsfria. Paneler med lutning större än 10 grader är självrengörande vid regn. Det är naturligtvis en bra idé att hålla ett öga på att uteffekten är optimalt. Alla delar av solpanelerna kan bytas ut och det finns ingen enskild dyr del du riskerar att måsta byta.

 Är det svårt att använda solceller?

Nej. Även om tillverkningen är komplicerad är användandet mycket lätt. Effektuttaget från en anläggning regleras automatiskt och underhållsbehovet är mycket litet.

Vad händer när det är mörkt eller molnigt?

Den elektriska effekt som solcellen levererar minskar om solinstrålningens intensitet minskar. När det är molnigt blir effekten därför lägre, ca 50 % av full effekt vid lätt molnighet och 5-10 % av full effekt när molnen är riktigt mörka. På natten ger solcellen ingen el alls. I ett system som inte är nätanslutet kan man utjämna dessa variationer med ett batteri som lagrar elektriciteten.

Fungerar solceller när det är kallt?

Ja, solceller fungerar faktiskt bättre vid låga temperaturer, men ofta står solen lågt när det är kallt och därför är solljuset mindre starkt, eftersom det går längre väg genom atmosfären. Tillsammans gör det att solcellerna ger lägre effekt en solig dag på i januari än en solig dag i juli, men skillnaden är mindre än man kanske tror. Månaden mars är en utmärkt solelmånad!

Hur påverkar solceller miljön?

Solceller är ett av de minst miljöpåverkande sätt att producera elektricitet som vi känner till idag. De är tysta, ger inga som helst utsläpp och använder solljus som bränsle. Den största miljöpåverkan sker vid tillverkningen. För att göra konventionella solceller av kisel går det åt mycket energi men detta kompenseras mer än väl av den framtida miljönyttan.  När solcellerna tjänat ut kan de till stor del återvinnas.

Om hur lång tid kommer solceller användas “seriöst” i svenska elnätet?

Detta är oerhört svårt att svara på, och beror främst på om vi och de politiker vi väljer gör det enklare att införa solceller. Det finns en vision inom EU (presenterades 2009) att år 2020 ska 12 % av elproduktionen i Europa utgöras av solel, men som det ser ut nu kommer inte Sverige att vara ledande, utan andra länder som Tyskland och Spanien är mest progressiva. Men din hjälp kan vi ändra detta!

Stiger mitt hus värde när jag installerar ett system med solel?

Att installera ett solcellssystem är en bra investering för ditt hem, även när du säljer det. Husköpare  har idag stort fokus på boendekostnader, och finns en solcellsinstallation är det naturligtvis en stor fördel. Detta innebär i praktiken att huset kan säljas dyrare (eller enklare) än grannhuset. I själva verket, värdet av din solenergi oberoende av nedgången i fastighetspriserna eller modesvängningar – som förmodligen inte kan sägas om en nyinstallerade kök eller badrum.

Hur kan man följa produktionen av el?

Du kan följa produktionen av el på växelriktaren, och slutligen på en dedikerad webbplats via telefon/padda/dator på Internet.

Vad väger ett system för tak?

Det väger mellan 13,5-14,5 kg per. m2. Exempel: 5 kWp som installerats på tegeltak väger 350 kilo och tar upp ca. 30 m2 = 12 kg / m 2. Detta gäller alla system installerade på tak med en lutning> 10 grader. Denna viktökning är inget problem i Sverige där lutande tak är dimensionerade för relativt stor snölast. Eftersom panelerna är hala och snön snabbt glider av blir det ofta en “positiv” effekt.

Är det inte bättre att installera vindkraft som är så populärt?

Vindkraft är också miljövänligt men solceller är ännu bättre eftersom:

  1. Vindkraft som har roterande delar som slits medan solceller är i stort sett underhållsfritt
  2. Helt tyst
  3. Kan installeras i villaområden och på lägenheter
  4. Ingen negativ påverkan på fågelliv
 Det finns ju också solpaneler som värmer vatten är det inte bättre?

Solpaneler med uppvärmning av vatten är också miljövänligt men fungerar tyvärr inte så bra i Sverige eftersom behovet är störst på vintern då man har mycket dålig funktion. På hela sommarhalvåret ger det bra värme men då har man bara nytta till tappvarmvatten.

Jag har redan en värmepump lönar det sig då med Solpaneler?

Kombinationen värmepump och solpaneler är helt idealiskt eftersom du då behöver mycket mindre solpaneler för att klara uppvärmning. Har du dessutom jord/bergvärme kan du i regel klara hela din förbrukning över året med solceller.