Lönar sig solenergi?

Ja – solceller lönar sig definitivt om man ser till helheten och planerad livslängd:

  • Återbetalningstid från väsentligt under 10 år – kortare om elpriset ökar
  • Utöver elbesparingen höjer solceller också värdet på din fastighet/anläggning
  • Du kan få tillbaka upp till 20% av totalkostnaden från Energimyndigheten på fastighetsinstallationer (alt. rotavdrag 9% på totalkostnaden)
  • Du säljer ditt eventuella elöverskott till valfri elleverantör och får mer betalt för den än den el du förbrukar
  • Gratis el efter att anläggningen är betald

Intressant räkneövning

Man skall kanske inte jämföra solenergi med sparande i bank, men faktum är att det är mycket bättre sparform. Enda nackdelen möjligen att det inte går att ta ut pengarna så lätt – dvs sälja anläggningen.

Om man sätter in pengarna på bank med 2% ränta har man bara drygt 200 000 sparade efter 40 år medan om du investerar 100 000 i solenergi och sätter in dom 5 000 kronorna du sparar årligen så har du över 600 000 efter 40 år.

sparande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Andra positiva effekter:

  • Förväntad livslängd minst 30 år
  • Högkvalitativa komponenter och garanti på upp till 30 år på HELA anläggningen (tillval) ger tryggt ägande i många år
  • Minskad eller ingen växthuseffekt alls på din energianvändning
  • Mycket driftsäkert och med minimalt underhåll

Vindkraft är mycket populärt idag, men tyvärr är det inte ett realistisk alternativ för dom flesta villaägare eftersom man i regel inte får bygglov i tättbebyggda områden samt att det dessutom på sikt kräver mycket underhåll jämfört med solceller och statisk växelriktare.

“Sverige lämpar sig väl inte för solenergi vi har ju så kallt” Det skulle man tro, det är faktiskt tvärtom. Solcellernas effektivitet minskar vid höga temperaturer och därför fungerar solcelssanläggningar alldeles utmärkt i Sverige.

Som du kan se från nedanstående exempel kan det tyckas optimalt att producera mer el än man använder själv eftersom ersättningen är högre än när man köper el. Dock finns i regel en begränsning i att man skall förbruka lika mycket eller mer el än man producerar för att få den högre ersättningen många elbolag ger. Samma krav gäller också för skattereduktionen som är dessutom begränsad till max 18 000 kronor per år.

Kostnadsersättning för mikroproduktion

Ersättning för nätnytta)

5,5

Elcertifikat (2016/17)

25

Ersättning från elbolag*

70

Skattereduktion

60

    160,5 öre

*Varierar beroende på elbolag, men exempelvis betalar Vattenfall spotpris + 40 öre

Kostnadsminskning vid “mindre användning”

Nätavgift (syd) 20
Rörligt pris (syd)) 80
100 öre

Att tänka på – Nästa sida –>