Sälja el – Eller lagra?

Levererar du el till nätet från egen mindre anläggning (under 43,5Kw) kallas det mikroproduktion

 I regel är maxgränsen för att hänföras till mikroproduktion cirka 45 Kw. (40000Kwh årlig prioduktion).

De flesta energibolag köper din överskottsel!

När du investerar i en solcellsanläggning finns numera möjligheten att sälja din överskottproduktion till ett växande antal energibolag.

Följande principer gäller för att du som privatperson skall kunna sälja el:

  • Du producerar el i första hand för eget bruk
  • Under kalenderåret som helhet konsumerar du mer el än du producerar
  • Din elanläggning har en huvudsäkring på maximalt 63 A
  • Din produktionsanläggning har en effekt på maximalt 43,5 kW
  • Du skall vara fast ansluten till elnätet
  • Du har ett inmatningsabonnemang hos ditt nätbolag (gratis för mikroproducenter)
  • Abonnemanget bekräftar att din anläggning uppfyller alla gällande regler och krav
  • Installationer och anmälan skall i normalfallet göras av behörig elinstallatör

Vilka bolag köper din el?

Energibolagen som presenteras nedan utgör några exempel på bolag som köper mikroproducerad el. Nya energibolag ansluter sig kontinuerligt till möjligheten att sälja överskottsproduktion. För dagsaktuell information bör du som konsument ta kontakt med de energibolag som du har förtroende för och vill använda:

Vattenfall, erbjuder ny kunder spotpris + 40 öre

Telge Energi: Erbjuder för närvarande de mest fördelaktiga villkoren. Treårigt avtal och då betalar dom 1,50 kronor för varje köpt kWh. Ersättningen till dig som producent betalas ut en gång per år och du måste vara kund hos Telge Energi.

Dalarnas nätbolag (bestående av Dala Energi elnätBorlänge Energi elnätFalu elnätHedemora Energi,Malungs elnätSmedjebackens Energi elnät samt Envikens elnät): Betalar 1 kr för varje köpt kWh.

Elinorr (16 energibolag i Norrland i samverkan): Använder en modell som påminner om nettodebitering. Bygger på att du som producent kan lagra din överskottsproduktion under solsäsongen för att sedan kvitta den mot köpt el under andra delar av året när din egen förbrukning är högre än produktionen från solcellerna.

Lunds Energi: 1 kr per köpt kWh

Bixia: Medelvärdet på Nordpools spotpris på el (Nordpool är den nordiska elhandelsbörsen)

Fortum,  Eon m.fl. större energibolag: Betalar Nordpools spotpris med avdrag för en administrativ avgift på något öre per kWh. Av de som köper el från mikroproducenter är de stora energibolagen de som i dagsläget erbjuder sämst villkor.

Lagra el

Har du en sommarstuga utan indragen el eller en husbil/husvagn  är det praktiskt att “lagra solenergi” i batterier. För dimensioneringen av batterier måste du fundera på hur mycket energi som används under ett dygn + lite reserv och sedan även dimensionera solcellerna efter detta. Mer info under dimensionering.

Med de nya bidragsreglerna har intresset även ökat för lagring av energi även vid nätanslutna system. Så länge man får mer betalt för producerad överskottsel än det man förbrukar är det ingen ekonomisk fördel med detta.  Dock kan man kansk ha andra skäl som kan göra detta intressant.