Drift och underhåll

Erfarenheter från större anläggningar i Sverige och andra länder i Europa där man har mer drifserfarenhet visar på nästan obefintliga drift- och underhållskostnader. Det som vanligast orsakar kostnader är fel på växelriktare även om detta är också mycket sällsynt efter driftsättningen.
De senaste åren har man valt att installera flera mindre växelriktare från att tidigare ha installerat en enda växelriktare i större anläggningar på 30–100 kW. Anläggningarna blir då i regel både effektivare, driftsäkrare och billigare att reparera. Användning av flera  mindre växelriktare gör det även möjligt att snabbare få en ny levererad om ett fel skulle inträffa eftersom de är lagervara.

Den totala investeringskostnaden har minskat drastiskt på senare år samtidigt som driftsäkerheten ökat tack vare erfarenhet från ett stort antal anläggningar. I Tyskland t.ex. ser man solpaneler på väldigt många tak.

Livslängden för kristallina solcellsmoduler bedöms till över 30 år. Vissa fabrikat lämnar 30 års effektgaranti. Tunnfilmsceller (som vi inte säljer)kan ha något kortare livslängd. Växelriktare slits inte i normal bemärkelse och livslängden beräknas normalt vara minst 20 år men sannolikt betydligt längre. Det är dock möjligt att förlänga garantin upp till 30 år mot merkostnad även om vi tycker det finns liten anledning att göra det.